hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
eAdministracja

Bezpieczeństwo i właściwe zabezpieczenie aplikacji biznesowych ma kluczowe znaczenie dla działalności firmy. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w przypadku systemów gromadzących dane osobowe pracowników, wysoce chronionych przez polskie prawo. Administratorzy pakietu TETA HRM mają do swojej dyspozycji specjalny moduł pozwalający na ergonomiczne i sprawne zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników poszczególnych aplikacji.

Uprawnienia dostępu

By uruchomić wybraną aplikację pakietu TETA HRM, każdy użytkownik musi podać hasło, znane tylko jemu. W ten sposób uzyskuje dostęp do ściśle określonych informacji. Jeśli pracownik przypuszcza, że ktoś mógł poznać jego hasło, może je w każdej chwili zmienić.

Użytkownicy

Za pomocą „Modułu administracyjnego” administrator tworzy i zarządza kontami użytkowników, nadaje im pierwsze hasła i wskazuje role, do jakich są przypisani. Role określają, które aplikacje użytkownik może uruchomić, a także definiują, jakie informacje mogą być dostępne poszczególnym osobom. I tak przykładowo szeregowi pracownicy uzyskają wgląd w swoje dane personalne, będą posiadać funkcje generowania potrzebnych im raportów i wydruków, a w określonych wypadkach zyskają uprawnienia pozwalające wprowadzać niektóre informacje.

Z kolei menedżerom można udostępnić dostęp do danych o ich podwładnych, jak również dostęp do funkcji wprowadzania informacji o czasie pracy itp.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom