hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
eKartoteka Pracownika

Aplikacja pozwala pracownikom samodzielnie sprawdzać udostępnione dane związane z przebiegiem zatrudnienia w firmie. Na przykład poszczególne osoby mogą w dowolnym momencie sprawdzić liczbę dni urlopu pozostałego do wykorzystania, terminy badań okresowych czy terminy ważności posiadanych uprawnień. TETA HRM umożliwia każdej osobie zatrudnionej w przedsiębiorstwie łatwy dostęp do podstawowych informacji zawartych w systemie kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Trzeba zaznaczyć, że moduł ten prezentuje jedynie wiedzę na temat danej osoby.

Bezpieczeństwo użytkowania

Rozwiązanie to gwarantuje wysoki poziom ochrony danych osobowych. Po zakończeniu pracy z aplikacją, użytkownik powinien się wylogować, aby nikt nie mógł korzystać z jego konta. Jeśli jednak tego nie uczyni, po określonym czasie połączenie z serwerem zostanie automatycznie przerwane. Dodatkowo, jeśli dana osoba wie, że przez dłuższy czas nie będzie korzystała z modułu, ma możliwość czasowego zablokowania swojego konta.

Wymiana danych

eKartoteka Pracownika to podstawowy moduł pakietu TETA HRM. Posiada własną bazę da¬nych, w której przechowuje kluczowe informacje wymieniane z systemem kadrowo-płacowym firmy.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom