hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
eAbsencje

Celem modułu eAbsencje jest usprawnienie procesu ewidencji nieobecności pracowników. Aplikacja przeznaczona jest głównie dla kierowników, do obowiązków których należy ewidencja absencji ich podwładnych. System pozwala nie tylko skrócić proces ewidencji nieobecności, ale także usprawnić tworzenie harmonogramów pracy, planowanie urlopów i rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem zebranych informacji.

Ewidencja absencji niezasiłkowych

System pozwala ustalić rodzaje absencji spośród listy wszystkich możliwych do ewidencji, z wyłączeniem absencji zasiłkowych (z uwagi na skomplikowane przepisy). Dla każdej z nich możliwe jest zdefiniowanie koloru, co pozwala zwiększyć czytelność na formularzach prezentujących dane dotyczące zaewidencjonowanych nieobecności. System przechowuje takie informacje jak rodzaj absencji oraz czas jej trwania. Podczas ewidencji aplikacja wspomaga użytkownika w kontroli ilości dni dla tych absencji, którym są przydzielone limity roczne, jak np. urlopy wypoczynkowe

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom