hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Zarządzanie rozwojem pracownika.NET

Dbanie o rozwój i motywację pracowników już zatrudnionych w przedsiębiorstwie, to kolejny niezwykle istotny obszar zarządzania zasobami ludzkimi.

System TETA Personel.NET pozwala zbudować katalog kompetencji i kwalifikacji przypisanych każdemu pracownikowi. Zbiór ten jest wykorzystywany przy ocenach okresowych, badaniu potrzeb szkoleniowych, luk kompetencyjnych oraz planowaniu ścieżek karier. Ważnymi i uwzględnionymi w aplikacji elementami procesu oceny pracownika jest etapowość oraz kompleksowość. W systemie ma miejsce zdefiniowanie arkuszy ocen, następnie otwarcie projektu, publikacja arkuszy, oceny i samoocena. Po zgromadzeniu danych następuję ich wielowymiarowa analiza.

Co ważne, pracownika oceniać można także przez pryzmat powierzonych mu zadań i stopnia ich wykonania. Wynikiem oceny jest budowanie planów rozwojowych dla personelu i ścieżek ich karier.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom