hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Sprzedaż detaliczna

Moduł służy do zarządzania dokumentami sprzedaży detalicznej. Poza standardowym ewidencjonowaniem dokumentów użytkownik może m.in. wystawiać faktury detaliczne do wybranych dokumentów i rozliczać rozrachunki wygenerowane przez faktury imienne. Moduł Sprzedaż detaliczna pozwala na zarządzanie takimi dokumentami jak: paragony (PA), paragony imienne oraz dokumenty fiskalne.

Program umożliwia korzystanie z czytników kodów kreskowych, dzięki czemu praca na stanowisku sprzedaży detalicznej jest wyjątkowo wydajna.

System Navireo współpracuje z szeroką gamą kas i drukarek fiskalnych.

Zwrot ze sprzedaży detalicznej

Moduł Sprzedaż detaliczna obsługuje dokumenty fiskalne, co pozwala na pełną kontrolę stanowisk wykorzystujących kasy fiskalne.

Paragony wystawione w Navireo mogą być automatycznie rejestrowane na drukarce fiskalnej podłączonej bezpośrednio do stanowiska sprzedaży lub do dowolnego stanowiska w sieci.

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom