hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Magazyn

Bieżąca analiza i ocena efektywności zarządzania stanami magazynowymi są ważnymi elementami prowadzenia przedsiębiorstwa. Utrzymywanie zapasów powyżej stanów minimalnych to dodatkowe zbędne koszty. Dzięki modułowi Magazyn uzyskujemy większą efektywność zarządzania gospodarką magazynową.

System odzwierciedla wszystkie procesy zachodzące w magazynach. Dostarcza aktualnych informacji o stanach, wartości oraz lokalizacji towarów w magazynach.

Magazyn

Pełna integracja modułu Magazyn z innymi modułami Navireo pozwala na automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych w oparciu o dokumenty powstające w innych modułach.

Pracę z modułem ułatwia możliwość integracji z dowolnymi urządzeniami zewnętrznymi, jak wagi elektroniczne czy czytniki kodów kreskowych.

Moduł obsługuje wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych oraz wiele magazynów, w tym magazyny fizyczne i wirtualne. Ewidencjonowaniu podlegają towary, usługi, opakowania zwrotne oraz komplety.

Poza wszystkimi standardowymi typami dokumentów magazynowych (WZ, PZ, RW, PW, MM) Navireo Magazyn obsługuje przyjęcia i wydania dostawców/odbiorców, co ułatwia bilansowanie bieżącego obrotu towarowego z kontrahentem, z którym rozliczamy się na podstawie faktur wystawianych okresowo.

Dokumenty i wydruki można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki czemu uzyskanie dokumentów charakterystycznych dla danej branży (np. gwarancje) nie stanowi problemu.

Przesunięcie międzymagazynowe

System umożliwia kontrolę zapasów towarów znajdujących się w magazynach przez stosowanie stanów minimalnych. Możliwe jest wykonywanie inwentaryzacji stanów magazynowych oraz automatyczna kompletacja produktów.

Ruch towarów w magazynach odbywa się przy wykorzystaniu jednej z metod prowadzenia gospodarki magazynowej - LIFO, FIFO, wg terminu ważności lub z ręcznie wskazanych dostaw.

Moduł Magazyn umożliwia określenie więcej niż jednej jednostki miary dla danego towaru, jak również tworzenie jednostek zbiorczych, stosowanych w zależności od potrzeb (zakup w opakowaniu zbiorczym - sprzedaż pojedynczych sztuk).

Rozbudowane funkcje kartoteki towarowej pozwalają na określanie grup i cech danego towaru (również jako operacje zbiorcze), co ułatwia zarządzanie kartotekami towarowymi.

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom