hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Zakupy

Moduł Navireo Zakupy umożliwia ewidencjonowanie dokumentów zakupu w cenach rzeczywistych.

Zakupy

Dokumenty zakupu mogą być generowane ręcznie, przetwarzane z wcześniej wprowadzonych dokumentów PZ (w Navireo Magazyn) lub zamówień do dostawców (Navireo Zamówienia), albo importowane z zewnętrznych systemów przy pomocy plików wymiany w standardzie EDI++ lub za pomocą Sfery Navireo.

Dokumenty zakupu mogą być wprowadzane w dowolnej walucie z dowolnym rodzajem transakcji VAT (dokumenty wewnątrzunijne).

Faktury VAT zakupu mogą automatycznie generować dokument PZ, dzięki czemu zmienia się stan magazynowy towarów znajdujących się na danej fakturze.

Moduł Zakupy obsługuje faktury zakupu RR, co ułatwia pracę hurtowniom i punktom skupu towarów od rolników.

Korekta faktury VAT zakupu

Użytkownik wprowadzający dokument zakupu może (w zależności od uprawnień) w łatwy sposób sprawdzić historię dokumentów oraz rozrachunków z kontrahentem wybranym dla danego dokumentu.

Dokumenty zakupu obsługują wiele spotykanych w rzeczywistości biznesowej form płatności, a także ich kombinacji, których podziału można dokonać zarówno procentowo, jak i kwotowo.

Poza standardowym ewidencjonowaniem dokumentów moduł oferuje wiele dodatkowych operacji, takich jak wprowadzanie kodów dostaw czy automatyczna kalkulacja cen sprzedaży na podstawie danego dokumentu.

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom