hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Kasa i bank

Moduł ten wspomaga prowadzenie ewidencji dokumentów kasowych oraz ewidencjonowanie operacji bankowych na rachunkach bankowych firmy.

Navireo daje możliwość prowadzenia kas walutowych i wielowalutowych, jak również tworzenia dokumentów kasowych w walutach obcych.

Kasa i bank

Program automatycznie generuje dokumenty kasowe przy wystawianiu dokumentów handlowych (pole Gotówka musi być większe od 0). Automatycznie stworzony dokument kasowy jest powiązany z dokumentem wiodącym (np. fakturą VAT sprzedaży), dlatego nie może być usunięty ani poprawiany. Aby poprawić dane w automatycznie tworzonym dokumencie kasowym, należy najpierw poprawić dokument wiodący.

Dokumenty kasowe tworzone ręcznie powstają na przykład wtedy, gdy wprowadzana jest zaliczka od kontrahenta lub wypłacana jest zaliczka dla pracownika na poczet zakupów firmowych. W takim wypadku wszystkie pola zawarte na dokumencie (m.in. data, numer, kwota, kontrahent) są edytowalne. Ręcznie tworzony dokument kasowy staje się częściowo nieedytowalny, jeśli zostanie on powiązany z rozrachunkiem.

Oprócz standardowego ewidencjonowania operacji bankowych użytkownik może drukować przelewy (pojedynczo i zbiorczo), dokonywać transferów pomiędzy rachunkami oraz wysyłać polecenia wypłaty do systemu homebankingowego.

Wpłata KP

Homebanking jest rozbudowanym komponentem zapewniającym współpracę z systemami bankowości elektronicznej oraz rozliczanie operacji bankowych. Umożliwia wczytywanie transakcji z wyciągów bankowych w formacie MT-940 i dokonywanie następujących operacji:

 • rozliczanie rozrachunków na podstawie wczytanych transakcji (utworzone zostaną wówczas operacje bankowe);
 • kojarzenie istniejących operacji bankowych z transakcjami (jeśli zostały wprowadzone do systemu wcześniej, np. na podstawie listy płac);
 • pomijanie transakcji bez ewidencjonowania operacji bankowych (np. transakcje prowizyjne).
 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom