hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Rozrachunki

Moduł Navireo Rozrachunki to bardzo wygodne i ergonomiczne narzędzie do pracy z rozrachunkami. Praca w tym module możliwa jest na kilka sposobów:

Rozrachunki
 • Rozrachunki wg dokumentów – tutaj zebrane są rozrachunki nierozliczone lub rozliczone częściowo (każdy dokument jako osobna pozycja na liście);
 • Rozrachunki wg kontrahentów – w tym ujęciu komponent podzielony jest na dwie części, w której jedna to lista kontrahentów posiadających nierozliczone rozrachunki, a druga (zależna od pierwszej) wyświetla listę wszystkich rozrachunków z kontrahentem wybranym na liście pierwszej;
 • Rozrachunki rozliczone - komponent umożliwiający zarządzanie rozrachunkami rozliczonymi;
 • Spłaty rozrachunków - aktualny stan spłat zobowiązań i spłat należności;
 • Rozrachunki z kontrahentem - rozbudowany komponent dający duże możliwości filtrowania i zarządzania rozrachunkami związanymi z konkretnym kontrahentem;
 • Kompensaty - komponent pozwalający na wystawianie dokumentów kompensat;
 • Rozliczanie przez skojarzenie - możliwość „ręcznego” skojarzenia spłat z należnościami i zobowiązaniami.
Rozliczenie przez skojarzenie

Rozliczanie rozrachunków (należności lub zobowiązań) jest proste i intuicyjne.

Moduł Rozrachunki jest elementem wiążącym ze sobą większość pozostałych modułów systemu (handlowych płacowych i księgowych).

Navireo umożliwia prowadzenie historii windykacji na podstawie zdarzeń windykacyjnych tworzonych w systemie. Historia windykacji jest prezentowana w kontekście pojedynczego rozrachunku lub w kontekście kontrahenta. Za pomocą intuicyjnego kreatora możliwe jest zbiorcze wygenerowanie not odsetkowych lub wezwań do zapłaty.

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom