hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Środki trwałe

Amortyzacja majątku trwałego jest jednym ze źródeł finansowania działalności gospodarczej. Z tego względu szczególnie istotne jest uzyskiwanie dokładnych informacji o planowanych odpisach amortyzacyjnych i związanych z nimi rozliczeniach podatkowych. Moduł Środki trwałe umożliwia łatwe tworzenie planu amortyzacji dla każdego środka znajdującego się w kartotece. Dzięki temu w prosty sposób można uzyskać tabelę amortyzacyjną dla przyszłych okresów.

Moduł Navireo Środki trwałe jest przeznaczony do przechowywania informacji o wykorzystywanym rzeczowym majątku trwałym, jak również wartościach niematerialnych i prawnych danego przedsiębiorstwa.

Dane środka trwałego

Możliwe jest dodanie środków trwałych do ewidencji, naliczenie amortyzacji oraz przeprowadzenie różnego rodzaju operacji na wybranym środku trwałym - przyjęcia, amortyzacji, przesunięcia, modernizacji, zmiany amortyzacji, sprzedaży, likwidacji, nieodpłatnego przekazania.

Moduł obsługuje rozliczenia amortyzacji w ujęciu podatkowym oraz bilansowym.

W zależności od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa amortyzacja może być naliczana liniowo, degresywnie lub natychmiastowo, w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych lub innych. Możliwe jest również stosowanie podwyższonego odliczenia w pierwszym okresie użytkowania.

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom