hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Kadry

Moduł ten pozwala ewidencjonować dane personalne osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zleceniobiorców, z którymi są zawarte umowy cywilnoprawne (umowy-zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie). Oprócz standardowej ewidencji użytkownik może wystawiać odpowiednie umowy, ewidencjonować notatki związane z pracownikami, drukować karty wynagrodzeń oraz przeglądać informacje zbiorcze zebrane w informatorze o pracowniku. Z poziomu tego modułu możliwy jest szybki dostęp do Biblioteki dokumentów wystawionych dla danego pracownika zarówno w systemie Navireo, jak i dokumentów w postaci plików zewnętrznych.

Moduł Navireo Kadry umożliwia tworzenie dowolnych treści dokumentów kadrowych przy wykorzystaniu wbudowanego edytora korzystającego z predefiniowanych pól i wartości (tagów).

Umowy o pracęDane pracownika

Podstawowym elementem modułu Kadry jest kartoteka pracownika pozwalająca na ewidencjonowanie, przeglądanie i aktualizowanie informacji o pracownikach wprowadzonych do systemu.

Komponent Ewidencja czasu pracy służy do chronologicznego ewidencjonowania zdarzeń dotyczących czasu pracy pracownika. Zdarzeniami tymi mogą być: choroba, urlop, opieka nad dzieckiem, praca w godzinach nadliczbowych lub w godzinach nocnych, zmiana czasu pracy. Wpisane zdarzenia służą do wyliczenia takich elementów jak stan urlopu, wartość składników w wypłatach oraz zasiłków w rachunkach do umów cywilnoprawnych.

Ewidencja czasu pracy może być tworzona automatycznie na podstawie informacji pobranych z zewnętrznych systemów (np. rejestratory czasu pracy, MS Project).

System rejestruje i na bieżąco analizuje nieobecności pracowników. W zależności od rodzaju absencji przechowuje dodatkowe informacje, takie jak numer zaświadczenia lekarskiego czy datę jego dostarczenia. Wybrane rodzaje absencji mogą nie zostać zaliczone np. do stażu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczanie godzin nadliczbowych może być wykonane na kilka sposobów zgodnie z metodą stosowaną w przedsiębiorstwie.

Na podstawie danych zebranych w Ewidencji czasu pracy system generuje różnego rodzaju zaświadczenia, sprawozdania oraz zestawienia na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne (ZUS, US). Dane te wykorzystywane są również do naliczania wynagrodzeń w module Navireo Płace.

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom