hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Kadry i płace

Moduł Kadry i płace zawiera w sobie całą funkcjonalność modułu Kadry, a oprócz tego oferuje bogate możliwości w zakresie naliczania wynagrodzeń. Na podstawie informacji o czasie pracy i należnych płatnościach oblicza wartość wynagrodzeń, wysokość składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Dla każdego pracownika można obliczyć jedną główną wypłatę oraz nieograniczona liczbę wypłat dodatkowych.

Listy płac i wypłaty można dodawać na dwa sposoby - według definicji wypłat w umowie (dane pobierane są z umowy o pracę) lub dowolnie (bezpośrednio z definicji składników płacowych naliczanych i wypłacanych w przedsiębiorstwie).

Ewidencja czasu pracySkładnik płacowy

Do wynagrodzeń naliczonych na listach płac mogą zostać wygenerowane polecenia przelewu, które można wydrukować lub w prosty sposób przekazać do systemu homebankingowego.

Na podstawie zgromadzonych danych kadrowych i płacowych system automatycznie generuje deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS, z możliwością eksportu do programu Płatnik, oraz deklaracje podatkowe, które można wydrukować lub przekazać w postaci e-deklaracji.

System posiada wiele gotowych składników płacowych oraz zestawów płacowych, które pozwalają w łatwy sposób zautomatyzować naliczanie wynagrodzeń w firmie. Istnieje też możliwość definiowania nowych składników płacowych, zestawów płacowych oraz list płac. Za pomocą komponentu Definicje można dostosować system do indywidualnych wymagań wielu jednostek gospodarczych.

WypłatyWypłata

Użytkownik może wystawiać oraz ewidencjonować rachunki do umów cywilnoprawnych. Do każdej umowy cywilnoprawnej można wystawić dowolną liczbę rachunków. Rachunki obliczają dane z ewidencji czasu pracy, a także nierozliczone dotychczas akordy (z Ewidencji akordów) i prowizje (z Ewidencji prowizji).

W celu automatyzacji wystawiania rachunków dla umów cywilnoprawnych wprowadzone zostały tzw. harmonogramy.

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom