hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
TETA Constellation

Pakiet ERP TETA Constellation to zaawansowane rozwiązanie o starannie zaprojektowanej architekturze i funkcjonalności. Gwarantuje on usprawnienie obiegu informacji w firmie oraz znaczącą poprawę obsługi ważnych procesów wewnętrznych. Wdrożenie  systemu ERP TETA Constellation w przedsiębiorstwie pozwala osiągnąć znaczące korzyści biznesowe. Pakiet ten odznacza się zgodnością z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dużą stabilnością i bezpieczeństwem pracy.

 

Zastosowanie TETA Constellation w organizacji to między innymi:

 • Zwiększenie produktywności - szybka i wydajna praca dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika,

 • Przystosowanie do modelu działania przedsiębiorstwa – elastyczna i otwarta technologia umożliwia dokonywanie modyfikacji i dostosowań w miarę rozwoju firmy,

 • Podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji poprzez bezpośredni dostęp o strategicznych informacji o każdy aspekcie organizacji,

 • Kontrola kosztów, osiągana poprzez lepszą komunikację z dostawcami oraz większą wydajność wszystkich operacji,

 • Wzrost przychodów dzięki szybkiemu dostępowi do informacji, co z kolei wspomaga procesy określania nowych szans sprzedaży i szybkie wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz zapewnia wysoki poziom wsparcia i obsługi Klientów,

 • Wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu i ochrony informacji dzięki zaawansowanym mechanizmom nadawania uprawnień.


System ERP TETA Constellation obejmuje swą funkcjonalnością dziedziny logistyki, CRM, produkcji, finansów, majątku trwałego, zarządzania zasobami ludzkimi i controllingu. Osobne moduły wspomagają także obsługę ofert przetargowych, kontrolę jakości wyrobów i usług oraz handel elektroniczny.


Pakiet obsługuje instytucje, firmy handlowe, usługowe a także przedsiębiorstwa produkcyjne o różnych typach produkcji (produkcja na magazyn, na zamówienie, montaż na zamówienie, a także produkcja jednostkowa konstruowana lub konfigurowana na zamówienie). Spełnia specyficzne wymagania różnych branż, a specjalne wersje przystosowane są do obsługi sprzedaży detalicznej i mobilnej.

System jest wielojęzyczny, wielowalutowy, umożliwia pracę na wielu jednostkach miar oraz obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe. Świetnie sprawdza się zarówno w firmach, które mają jedną siedzibę, jak i w przedsiębiorstwach terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością użytkowników.

System ERP TETA  Constellation jest zespołem modułów i aplikacji obsługujących kompleksowo wszystkie procesy zachodzące w organizacji. Należy podkreślić, że wszystkie komponenty są ze sobą ściśle zintegrowane, jak również otwarte na współpracę z oprogramowaniem innych dostawców.

Budowa pakietu ERP TETA Constellation umożliwia skomponowanie z zestawu dostępnych aplikacji systemu optymalnego pod względem profilu i stopnia rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom