hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
CRM.NET

Zarządzanie relacjami z Klientami jest w ostatnim czasie jednym z najmocniej nagłaśnianych modeli kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy firmą a jej otoczeniem, a w szczególności z kontrahentami. Kluczem do zrozumienia tej koncepcji i sukcesu firmy jest zmiana kierunku myślenia całej organizacji – położenie nacisku na odbiorcę i zaspokojenie jego potrzeb. Za największą zaletę zastosowania w firmie systemu klasy CRM (Customer Relationship Management) uznawane jest wsparcie procesów pozyskiwania nowych Klientów oraz budowania mocnych relacji i lojalności Klientów dotychczasowych.


Ściśle zintegrowany z systemem ERP TETA Constellation moduł TETA CRM.NET obsługuje pełną drogę Klienta w firmie. W systemie ujęty jest moment zidentyfikowania go jako potencjalnego nabywcy, proces rozpoznania potrzeb, historia zamówień zawartych i niedoszłych do skutku oraz akcje wspierające utrzymanie dobrych relacji z nim.


TETA CRM.NET minimalizuje czas przeznaczony na czynności administracyjne. Zwiększa też wydajność działań marketingowych, co w znacznym stopniu pozwala na zwiększenie efektywności firmy. Jedną z głównych funkcji aplikacji jest ewidencjonowanie aktywności osób odpowiedzialnych za kontakt z Klientem (poprzez telefon, faks, email, spotkanie itp.). Możliwe jest też ewidencjonowanie osób kontaktowych, potencjalnych Klientów i kontaktów z nimi. Odpowiednie zakładki pokazują dane finansowe, dokumenty dostarczane podczas kontaktów, terminy wizyt handlowych, notatki związane z Klientami, osobami kontaktowymi itp. Warto podkreślić, że aplikacja TETA CRM.NET jest ściśle zintegrowana z modułami finansowym i logistycznym, jak również z (Microsoft Exchange). przeprowadzanych serwerem poczty elektronicznej


Aplikacja jest elastyczna i może być w prosty sposób dostosowana pod konkretne potrzeby danego przedsiębiorstwa. W systemie istnieje możliwość definiowania kwestionariuszy ankietowych. Ankieta może być dołączona do Klienta bądź osoby kontaktowej. Po uzupełnieniu odpowiedzi na pytania możliwe jest definiowanie raportów z badań ankietowych.


Ważną funkcją aplikacji jest możliwość generowania korespondencji seryjnej. W systemie możliwe jest stworzenie specjalnych wzorców dokumentów oraz wiadomości e-mail (np. listów, zaproszeń) które będą automatycznie uzupełniane o informacje znajdujące się w systemie TETA CRM.NET (np. nazwa Klienta, adres, osoby kontaktowe). Możliwy jest również wydruk etykiet adresowych oraz kopert zawierających te dane.


Kolejną przydatną funkcjonalnością jest możliwość wykazu korespondencji przychodzącej (np. listów) w kontekście Klienta lub osoby kontaktowej.


Warto wspomnieć także o ewidencjonowaniu reklamacji w aplikacji. System umożliwia użytkownikom szybki wgląd w reklamacje złożone przez Klientów. W procesie obsługi Klienta informacja ta odgrywa istotną rolę. Reklamacje tworzone są w aplikacji Reklamacje.NET modułu logistycznego pakietu TETA Constellation. Również podczas realizacji badań ankietowych użytkownik może zweryfikować, czy podczas udzielania odpowiedzi respondent odpowiadał prawidłowo na pytania związane z jakością obsługi.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom