hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
PRZETARGI.NET

Przetarg jest jednym ze zwyczajowych sposobów wyboru oferty w celu zawarcia umowy. W Polsce ogólne zasady prowadzenia przetargów określają przepisy kodeksu cywilnego. Pakiet ERP TETA Constellation posiada funkcjonalności pozwalające na ewidencję i sprawną obsługę zapytań o tym charakterze.

Szczególnie istotnymi elementami wspieranymi przez system ERP TETA Constellation w zakresie obsługi postępowania przetargowego są:

 • obsługa zamówień publicznych w zakresie sprzedaży,

 •  ewidencjonowanie i obsługa przetargowych ofert własnych,

 • ewidencjonowanie i obsługa przetargowych ofert konkurencyjnych,

 • wsparcie w zakresie wyceny zapytania ofertowego.

Moduł Przetargi.NET pozwala na prowadzenie pełnej ewidencji przetargów, w których firma bierze udział. System pozwala na zaewidencjonowanie wszystkich wymaganych i podawanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) parametrów przetargów takich jak daty oraz szczególne warunki jakim powinny odpowiadać usługi czy towary.

Za pomocą systemu możemy zapisać w bazie i poddać analizie szczegóły ofert wariantowych, częściowych oraz równoważnych. System pozwala zdefiniować zbiór dokumentów wymaganych przez ogłaszającego przetarg, pilnuje dat ważności odpowiednich dokumentów i przypomina o ich aktualizacji. Na etapie kompletowania dokumentacji ofertowej aplikacja wspiera użytkownika w zakresie utrzymania aktualnej kartoteki kart produktów, załączników, świadectw technicznych itp.

System pozwala także na przechowywanie i aktualizację ofert konkurencji. Możliwe jest porównanie własnej oferty z ofertami konkurentów według wybranych kryteriów, a tym samym posiadanie lepszej orientacji w sytuacji rynkowej np. w wybranym regionie. Co ważne, porównanie ofert konkurencji może przebiegać bez przechowywania bazy indeksów towarowych konkurentów. Wystarczy jedynie informacja o ich udziale w przetargu i odpowiedzi na poszczególne pozycje SIWZ.

Użytkownik korzystający z Przetargi.NET dysponuje potężnym wsparciem merytorycznym w zakresie wyceny zapytania ofertowego. Mając do dyspozycji informacje o ofertach konkurencji pochodzących z różnych przetargów, firma jest w stanie wycenić odpowiednio każdą z pozycji zapytania ofertowego, skompletować wszystkie konieczne dokumenty i wydrukować pełną dokumentację.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom