hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Kontrola jakości.NET

Moduł kontroli jakości to kolejna część pakietu ERP TETA Constellation. Umożliwia rejestrowanie i analizę wszelkiego rodzaju niezgodności na każdym etapie procesu wytwarzania począwszy od zaopatrzenia poprzez produkcję do sprzedaży i obsługi posprzedażowej włącznie. Wszelkie informacje mogą być zapisywanie w powiązaniu z indeksem, dokumentem magazynowym, kontrahentem i zleceniem.

Szczególny nacisk położono na ewidencję informacji laboratoryjnych dotyczących badanych próbek, otrzymanych wyników i ewentualnych odchyleń od założonych parametrów. System gromadzi opinie ekspertów na temat powstałych odchyleń oraz informacje o podjętych działaniach. W trakcie badań odpowiednie partie materiałów lub produktów mogą zostać zablokowane przed możliwością ich wydania przy użyciu arkuszy rezerwacji. Ewidencjonowane są braki naprawialne i nienaprawialne w podziale na rodzaje, przyczyny i odmiany z możliwością przypisania osób odpowiedzialnych.

Moduł jest powiązany z resztą pakietu poprzez dokumenty magazynowe, zlecenia i raporty produkcyjne, ewidencję osób z personelu, kartotekę kontrahentów i słowniki.

System umożliwia odpowiednie zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych oraz wielostopniową weryfikację, zatwierdzanie i zamykanie protokołów poprzez osoby do tego upoważnione.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom