hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Administracja kadrami

Prowadzenie kadr w przedsiębiorstwach liczących kilkaset i więcej pracowników wymaga bezwarunkowej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz szybkiego przetwarzania danych w systemie.

TETA Personel.NET przechowuje wszelkie wymagane informacje w bazie aplikacji. Dokładność wprowadzania i uzupełniania danych gwarantuje mechanizm sprawdzania ich poprawności. Z kolei wszelkie modyfikacje zawierają datę zmiany, co umożliwia odtworzenie w dowolnym momencie stanu na dany dzień.

System wspomaga proces zatrudnienia pracownika na wszystkie rodzaje umów. Poza danymi osobowymi aplikacja zbiera także informacje o wykształceniu, zdobytych kwalifikacjach, certyfikatach i poprzednio zajmowanych stano¬wiskach (także w poprzednich miejscach pracy). Istnieje też możliwość wprowadzania informacji o rodzinach pracowników, przydatnych m.in. przy ewidencji urlopów dodatkowych.

Osobne części aplikacji ewidencjonują nagrody i kary każdego pracownika, ścieżkę awansu oraz zawieszenia stosunku pracy. Użytkownik ma przy tym dostęp do szerokiego zestawu raportów analitycznych. Co istotne, jeśli gotowe raporty są niewystarczające, TETA Personel.NET umożliwia tworzenie zestawień własnych.

Niezwykle ważną cechą systemu jest jego przyjazność dla użytkownika. Każde zdarzenie kadrowe jest sprawdzane przez specjalny mechanizm pod względem poprawności i kompletności danych. Równie proste jest wyszukiwanie potrzebnych informacji nawet przy bardzo rozbudowanych bazach pracowników.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom