hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Płace.NET

Moduł płacowy pozwala na naliczanie wynagrodzeń z tytułu dowolnych rodzajów umów, respektując przy tym wszystkie obowiązujące przepisy - rozporządzenia Kodeksu Pracy, ustawy podatkowej oraz ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Operacje można wykonywać zarówno dla wybranej osoby jak i całych grup pracowników. Także tutaj istotną cechą systemu jest jego elastyczność – system pozwala policzyć dowolną ilość list w ramach miesiąca i dowolnie rozliczać składniki płacowe, wynikające z wewnętrznych przepisów obowiązujących w danej firmie.

W przypadku przedsiębiorstw o międzynarodowym działaniu istotną funkcjonalnością jest wielowalutowość rozwiązania. TETA Personel.NET posiada możliwość rozliczania wynagrodzeń w PLN oraz w zdefiniowanych walutach obcych.

Do danego pracownika można przypisać nieograniczoną liczbę rachunków bankowych. Rozdysponowanie kwot na poszczególne rachunki oraz ewentualnej części wypłacanej w kasie może odbywa się kwotowo lub procentowo w przypadku każdej osoby.

Rozwiązanie TETA Personel.NET na bieżąco informuje o dochodach pracownika i aktualnym progu podatkowym. Współpracuje też z programem Płatnik. System posiada gotowy zestaw raportów wymaganych przepisami oraz pozwala na import i eksport danych w różnych formatach.

ZOBACZ PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ

 


Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom