hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner logo LIC

hosting plan ico 1 NAVIREO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • zintegrowany system
 • technologia
 • dlaczego warto
 • korzyści z wdrożenia
 • dla kogo ??
hosting plan ico 2 ERP Constellation
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • większa produktywność
 • elastyczny model działania
 • bezpośredni dostęp
 • wzrost przychodów
 • bezpieczeństwo danych
hosting plan ico 3 Nasza oferta
 • Systemy zarządzania
 • Instalacje
 • Wdrożenia
 • Szkolenia
 • Systemy B2B i rozproszone
 • Systemy pracy zdalnej


bottom of hosting header
website hosting main area top
Usługi
CRM

Projektowanie i analizowanie systemów Zarządzania Relacjami z Klientami (ang. CRM - Customer Relationship Management). W tej dziedzinie skupiamy się na wszelkich relacjach między firmą, a otoczeniem, gdzie pojęcie Klienta jest bardzo rozległe. Może być nim zarówno nabywca, jak i dostawca albo partner firmy. Projekty realizowane w tym obszarze dotyczą realizacji analizy funkcjonalnej, tworzenia architektury rozwiązania, projektowania systemu, aż po jego wdrożenie, uruchomienie i szkolenie użytkowników. 

Zarządzanie relacjami z klientami (ang. Customer Relationship Management - CRM) to strategia biznesowa oparta na odniesieniu działań firmy do jej klientów. Głównym celem takiej strategii jest zoptymalizowanie przychodów poprzez polepszenie jakości kontaktów klienta z firmą w każdym punkcie 'styku' i podniesienie satysfakcji klienta. Może to zostać osiągnięte poprzez lepsze zrozumienie klientów, ich profilu demograficznego i wzorców zakupów oraz przez udostępnienie odpowiednich informacji w momencie kontaktu z klientem - czy to pracownikom, czy samym klientom poprzez szereg mediów.

Wprowadzenie efektywnej strategii CRM nie jest proste, ale konieczne dla sukcesu coraz większej ilości firm. Wzrastająca konkurencja zmusza przedsiębiorców do indywidualizacji oferty i szybkiej reakcji na zmiany na rynku. Klienci wymagają, żeby firma w spójny sposób prezentowała swój wizerunek poprzez wszystkie kanały komunikacji. Inwestorzy wymagają od firm zwiększania satysfakcji klienta i zysków. Skuteczna strategia CRM może pomóc firmie sprostać tym wyzwaniom i poprzez udaną dyferencjację od innych firm, wzmocnić pozycję konkurencyjną.

 
ERP

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm zajmujemy się tworzeniem systemów ERP, którego funkcje wspomagają zarządzanie zasobami firmy. ERP to skrót od Enterprise Resource Planning (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), określający system, który stanowi fundament firmy. System ERP integruje kluczowe procesy zachodzące w firmie i dostarcza pełny obraz tego, co dzieje się w przedsiębiorstwie. 

Nowoczesne narzędzia systemowe zaprojektowane przez nas pozwalają w pełni wykorzystywać zgromadzone informacje w firmie i przetwarzać je w efektywne procesy biznesowe. System informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zasobami firmy, gdzie główny nacisk kładzie się na wytwarzanie oraz szeroko pojętą produkcję. Oferujemy elastyczny, nowoczesny, modułowy, zintegrowany, bezpieczny, on-line system klasy ERP (Enterprise Resource Planning) kierowany do sektora średnich i małych przedsiębiorstw.

Dobrze zaprojektowana aplikacja optymalizuje procesy zachodzące w firmie. Jeżeli masz sprawnie działający system informatyczny to oszczędzasz czas, a czas to pieniądze.

ERP przeznaczone jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw produkcyjnych. System obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji, integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. W nowoczesnych aplikacjach ERP pracujących on-line informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji.

Zintegrowany system ERP pozwala na symulację różnorodnych działań, ich analizę oraz skutki, pozwala to na lepsze planowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie.

 
Serwis oprogramowania

Będąc dystrybutorem oprogramowania firmy InsERT posiadamy w swojej ofercie wiele aplikacji zaspokajających potrzeby firm różnych wielkości. Od jednoosobowej działalności do małych i średnich przedsiębiorstw. Wdrażane przez nas aplikacje pozwalają efektywnie zarządzać firmą dając gwarancje i pewność w kontaktach z urzędami nie zapominając o Kliencie. Bogata funkcjonalność programów InsERT pozwala na zwiększenie potencjału i efektywności działań każdej firmy na polskim rynku.

Z naszych usług korzysta z roku na rok coraz więcej firm różnych branż, dlatego koncentrujemy się w dużej mierze na profesjonalnej obsłudze Klientów, zapewnieniu usług konsultingowych, doradczych i integracyjnych, dzięki czemu mogą oni w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez aplikacji firmy InsERT. 

Gwarantujemy kompleksowy serwis wdrożonych przez nas rozwiązań ,ich dopasowywanie do zmieniających się warunków rynkowych i zapotrzebowań Klientów oraz rozwiązywanie ew. problemów związanych z korzystaniem z aplikacji firmy InsERT. Zdobyliśmy w tym zakresie duże doświadczenie pozwalające nam w sposób kompleksowy serwisować programy, co potwierdziła firma InsERT nadając naszym pracownikom tytuł dyplomowanego serwisanta.

 
Sieci

Powszechny dostęp do systemów i programów różnych firm spowodował, że bazując na własnych doświadczeniach potrafimy tworzyć sprawnie funkcjonujące sieci lokalne LAN i rozległe WAN. Nasi pracownicy, pomogą w wyborze oprogramowania najbardziej odpowiadającego potrzebom klienta, w jego instalacji, wdrożeniu oraz w usuwaniu problemów zaistniałych w trakcie jego używania. Na życzenie klienta instalujemy i wdrażamy wyspecjalizowane usługi zawarte w pakietach oprogramowania systemowego i biurowego (poczta elektroniczna, WWW, zdalne dostarczanie aplikacji, kopie zapasowe - "backup", zdalny dostęp itp.). 

Do szczególnie atrakcyjnych rozwiązań oferowanych przez naszą firmę należy technologia zdalnego dostarczania aplikacji. Umożliwia ona dostęp większej liczby użytkowników do dowolnej aplikacji poprzez sieć rozległą, zapewniając komunikację on-line najdalszym oddziałom firmy.

Oferujemy również konfigurację usług sieciowych oraz serwerów jak również zasady administrowania serwerami. Bazując na systemach Microsoft Windows 2003 Server oferujemy rozwiązania integrujące systemy sieciowe, które stanowią platformę do pracy szerokiego zestawu usług i aplikacji, wyposażone w scentralizowane i efektywne mechanizmy do zarządzania środowiskiem sieciowym, pracą stacji roboczych oraz użytkowników.

 
Bazy danych

Jako jedni z nielicznych w kraju zajmujemy się naprawą baz danych Microsoft SQL

Crystal Reports - oprogramowanie to umożliwia generowanie zapytań do baz danych i tworzenia zaawansowanych raportów graficznych. Raporty są łatwe w przygotowaniu dla każdego użytkownika i mogą być zapisywane w wielu standardowych formatach.

 
Jesteśmy uczestnikiem Programu
 

website hosting main area bottom